Dyrektor CWR RW wyznaczył na podstawie art. 130 par. 2 KP dni wolne od pracy za święta przypadające w dni wolne od pracy - soboty:

  • za dzień 15 sierpnia 2015 - dzień 14 sierpnia 2015
  • za dzień 26 grudnia 2015 - dzień 24 grudnia 2015

 


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
11-08-2015 11:26:18Zarządzenie p.o. Dyrektora CWR RW w spra...CWR
11-08-2015 12:14:02Zarządzenie Nr 13 p.o. Dyrektora CWR RW...CWR