W załączeniu uchwała Rady m.st. Warszawy z dnia 7 maja 2015 w sprawie powołania CWR RW i likwidacji ZOW wraz z nowym Regulaminem Organizacyjnym jednostki.


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
11-08-2015 11:29:15Uchwała Rady m.st. Warszawy z dnia 7 maj...CWR
11-08-2015 11:35:46Uchwała Rady m.st. Warszawy z dnia 7 maj...CWR
11-08-2015 12:15:19Uchwała Rady m.st. Warszawy z dnia 7 maj...CWR