Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w Warszawie poszukuje Koordynatora Zespołu Ognisk Wychowawczych (placówek wsparcia dziennego). 

CWR RW prowadzi 10 Ognisk Wychowawczych (OW) na terenie m. st. Warszawy, ze wsparcia Ognisk korzysta ok 410 dzieci i młodzieży z rodzin przeżywających trudności z terenu m. st. Warszawy. 

Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa prowadzi również Miasto Korzyści – program rozwoju potencjału placówek wsparcia dziennego z terenu m. st. Warszawy.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku (starszy instruktor ds. kulturalno-oświatowych) będzie należało między innymi:

W ramach Koordynacji pracy Ognisk Wychowawczych:

 • Kierowanie zespołem Starszych Wychowawców Koordynatorów
 • Zbieranie danych dotyczących pracy OW, analiza oraz planowanie rozwoju pracy merytorycznej OW
 • Współpraca z dyrektorem CWR RW w zakresie:
  • Planowania oraz realizacji budżetu w zakresie prowadzenia OW
  • Tworzenia wzorów dokumentacji
  • Zmian i ulepszania organizacji pracy w Ogniskach wychowawczych 
 • Wsparcie, rozwój i kontrola merytoryczna pracy OW
 • Współpraca w zakresie zamówień i dostaw do OW 
 • Dbanie o rozwój kadry 
 • Podnoszenie standardów merytorycznych pracy
 • Sporządzanie sprawozdań z pracy OW
 • Inicjowanie działań pomiędzy Ogniskowych
 • Rozwijanie nowych inicjatyw, projektów i pomysłów w pracy Ognisk
 • Współpraca z innymi instytucjami i organizacjami z terenu Warszawy na rzecz rozwoju Ognisk Wychowawczych 
 • Prowadzenie spotkań, warsztatów i szkoleń dla kadry – wg potrzeb 

W ramach koordynacji placówek wsparcia dziennego na terenie m. st. Warszawy:

 • Współpraca z Urzędami Dzielnic w zakresie dobrych praktyk dot. pracy PWD oraz rozwoju systemu
 • Udział w spotkaniach strategicznych dot. rozwoju systemu PWD
 • Współpraca z działem Rozwoju CWR RW w zakresie tworzenia i realizacji oferty Miasta Korzyści
 • Prowadzenie spotkań i warsztatów 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze cały etat 
 • wynagrodzenie 4600- 4900 zł/ brutto (w zależności od wykształcenia, kompetencji i stażu pracy) + dodatki do pensji (dodatek stażowy 0-20%, dodatek motywacyjny 0-50%, pensja 13, świadczenia z funduszu świadczeń socjalnych). 
 • pracę w doświadczonym i zgranym zespole;
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez szkolenia  i możliwość udziału w dodatkowych projektach;
 • pracę w dynamicznej instytucji z długim doświadczeniem.

Wymagania niezbędne:

 • doświadczenie w pracy PWD co najmniej 2 lata, 
 • znajomość prawa oraz dokumentacji wymaganej w pracy PWD
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem / organizacją / instytucją – co najmniej 2 lata, 
 • biegła znajomość pakietu Office (Word, Excel) oraz narzędzi do pracy online (m.in. Dokumentów na platformie Google);
 • wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo—wychowawczą

 lub

wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej;

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; nie widnienie w powszechnym Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym; niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie; pełna władza rodzicielska (w przypadku rodzica), wypełnianie obowiązku alimentacyjnego (w przypadku gdy, taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego).

Mile widziane

 • Doświadczenie na stanowisku kierowniczym
 • Doświadczenie w pisaniu i redagowaniu tekstów
 • Doświadczenie pracy w innych jednostkach w systemie pomocy społecznej lub organizacjach pozarządowych pracujących w obszarze pomocy społecznej
 • Znajomość języków obcych

 Poszukujemy osoby:

 • samodzielnej
 • o wysokich umiejętnościach interpersonalnych
 • o wysokiej umiejętności organizacji pracy własnej oraz innych
 • obowiązkowej i systematycznej
 • odpornej na stres
 • z pasją do pracy
 • kreatywnej
 • zaangażowanej
 • cierpliwej

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 15 marca 2021

 • CV
 • Listu motywacyjnego (obowiązkowy)
 • wypełnionej i podpisanej „Klauzuli informacyjnej w zakresie ochrony danych osobowych dla kandydatów do pracy w Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”.

e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wpisując w tytule „koordynator pwd”

osobiście w sekretariacie CWR RW, ul. Stara 4 00-231 Warszawa

lub pocztą na adres: ul. Stara 4, 00-231 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „koordynator pwd”.

 Informacje dodatkowe:

 • Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. 
 • Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
 • Przewidywane zatrudnienie od 10 kwietnia 2021 r. 

Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
01-03-2021 11:13:49Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Wars...Katarzyna Boszko