Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”

Stara 4, 00-231 Warszawa 

Ogłasza nabór na wolne stanowisko 

Instruktor ds. kulturalno-oświatowych w wymiarze 1 etatu

Poszukujemy osoby do zespołu pracującego nad innowacyjną aplikacją do monitorowania projektów społecznych (na stanowisko instruktor kulturalno – oświatowy). Osoba ta, wraz z zespołem pracować będzie nad bieżącą obsługą i rozwojem narzędzia, jak również będzie w kontakcie z użytkownikami oraz szkolić będzie użytkowników platformy.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między

innymi:

 • stała współpraca w zespole projektowym, 
 • udział w pracach nad rozwojem platformy,
 • bieżąca współpraca i kontakt z użytkownikami platformy,
 • systematyczne kompletowanie i uaktualnianie dokumentacji, 
 • prowadzenie szkoleń i instruktaży dla użytkowników narzędzia,
 • nadzór nad obiegiem dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych,
 • współpraca przy przygotowywaniu zestawień i raportów.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:                                                                               

Miejsce pracy: 

Praca w budynku na ul. Starej 4, 00-231 Warszawa. Toalety dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek dostosowany dla osób poruszających się na wózku.

Stanowisko pracy:                                                                                                                                                                                                                                          

Związane z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń  biurowych, rozmowami telefonicznymi, obsługą interesanta, przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz budynku,

Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i niedowidzącym.

Oferujemy:

 • umowa o pracę (w wymiarze 1 etatu) od zaraz,
 • praca w godzinach pomiędzy 8.00 – 16.00,
 • wynagrodzenie zasadnicze 3 500 – 4 500  zł brutto (w zależności od wykształcenia, kompetencji i stażu pracy),

oraz dodatki do pensji (dodatek stażowy, dodatek motywacyjny, 13-ste wynagrodzenie),

 • praca w dynamicznej instytucji z długim doświadczeniem,
 • praca w przyjaznym zespole.

Wymagania niezbędne:

 • obsługa komputera w stopniu bardzo dobrym/ zaawansowanym: pakiet MS Office (Word, Excel, PowerPoint, etc), narzędzia zdalnej pracy (pakiet Google Drive)
 • doświadczenie w realizacji projektu / projektów społecznych realizowanych przez organizacje pozarządowe (co najmniej 2 lata lub 3 projekty w roli koordynatora/ asystenta projektu lub innej dotyczącej prowadzenia/ rozliczania i monitorowania projektu),
 • umiejętność pracy z ludźmi i prowadzenia szkoleń,
 • wykształcenie co najmniej średnie.

Poszukujemy osoby:

 • komunikatywnej, potrafiącej pracować w zespole,
 • posiadającej zdolności analityczne,
 • dokładnej,
 • odpowiedzialnej,
 • o wysokich umiejętnościach organizacji pracy własnej,
 • elastycznej,
 • zaangażowanej,
 • z pozytywnym podejściem,
 • chętnej do nauki,

Mile widziane:

 • doświadczenie w obsłudze baz danych,
 • doświadczenie przy obsłudze lub budowaniu narzędzi internetowych,
 • doświadczenie w projektach związanych z Lokalnymi Systemami Wsparcia, w projektach realizowanych w konsorcjach, projektach związanych z pomocą społeczną.
 • ukończone studia wyższe z zakresu: Nauki Społeczne, Socjologia, Psychologia, Pomoc Społeczna

Wymagane dokumenty:

 • CV  (obowiązkowo),
 • List motywacyjny (obowiązkowo),
 • wypełnionej i odręcznie podpisanej „Klauzuli informacyjnej w zakresie ochrony danych osobowych dla kandydatów do pracy w Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”. 
 •  

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów:

drogą mailową na adres: rekrutacja@rodzinnawarszawa.pl

lub

osobiście w sekretariacie CWR RW, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa

lub

za pośrednictwem poczty na adres: ul. Stara 4, 00-231 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

„Instruktor ds. kulturalno-oświatowych DKiP BM2”

Termin składania zgłoszeń do dnia 30.09.2022 r. 

Informacje dodatkowe:

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

  

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – DOKUMENT


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
16-09-2022 14:05:52Instruktor ds. kulturalno-oświatowych w...Daria Dębecka