19.02.2021 r. INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Zamawiający publikuje informację o wyborze Wykonawcy. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

Dziękujemy za udział i zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach.

 

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zaprasza do składania ofert cenowych na usługę prowadzenia superwizji zespołowych z podziałem na części:

część 1: Prowadzenie superwizji dla kadry Ogniska Marymont, ul. Paska 10 w Warszawie

część 2: Prowadzenie superwizji dla kadry Ogniska Ursynów, ul. Kłobucka 14 w Warszawie

część 3: Prowadzenie superwizji dla kadry Ogniska Okęcie, ul. Centralna 24, w Warszawie

część 4: Prowadzenie superwizji dla kadry z Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”- zespół kierowniczy Ognisk Wychowawczych

część 5: Prowadzenie superwizji dla kadry  ze Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego  Caritas AW  - Świetlica Socjoterapeutyczna, Al. Komisji Edukacji Narodowej 101, 02-785 Warszawa (placówka wsparcia dziennego współpracująca z Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w ramach programu lojalnościowego „Miasto Korzyści”),

część 6: Prowadzenie superwizji dla kadry  ze Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego  Caritas AW  - Świetlica Socjoterapeutyczna, ul. Gorlicka 5/7, 02-130 Warszawa (placówka wsparcia dziennego współpracująca z Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w ramach programu lojalnościowego „Miasto Korzyści”),

część 7: Prowadzenie superwizji dla kadry  ze Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego  Caritas AW  - Świetlica Socjoterapeutyczna, ul. Sokołowska 4, 01-014 Warszawa (placówka wsparcia dziennego współpracująca z Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w ramach programu lojalnościowego „Miasto Korzyści”).

 

Termin składania ofert upływa 12 lutego 2021 r., godz. 14:00

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa,  lub skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa": sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert.

Pobierz dokumenty postępowania:

 

Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
11-02-2021 15:06:31Zaproszenie do składania oferty cenowej...Anna Dudek
19-02-2021 11:45:21Zaproszenie do składania oferty cenowej...Anna Dudek