Zamawiający publikuje informację o wyborze Wykonawcy w zakresie części 4 i 5. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

Dziękujemy za udział i zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach.

 

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Ognisk Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Starej 4 z podziałem na części:

Część 1: Laptopy

Część 2: Jednostki centralne z wyposażeniem

Część 3: Oprogramowania

Część 4: Rejestrator wideo

Część 5: Akcesoria komputerowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 4 do Zaproszenia - "Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja techniczna  - część 1, 2, 3, 4 i 5", "

Termin składania ofert upływa 1 grudnia 2021 r. do godz. 10:00,

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa lub skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa": sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert.

Pobierz dokumenty postępowania:


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
25-11-2021 16:04:49Dostawa sprzętu komputerowego i oprogram...Mariusz Marczak
25-11-2021 16:08:15Dostawa sprzętu komputerowego i oprogram...Mariusz Marczak
01-12-2021 15:25:15Dostawa sprzętu komputerowego i oprogram...Mariusz Marczak
01-12-2021 15:27:45Dostawa sprzętu komputerowe i oprogramow...Mariusz Marczak