Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zaprasza do składania ofert cenowych na na usługę transferu grup dzieci i młodzieży wraz z opiekunami w okresie wakacji letnich 2023.

Termin składania ofert upływa 10.05.2023 r. o godzinie 12:00.

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa lub skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa": sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert.

12.05.2023 - Protokół z postępowania.

17.05.2023 - Protokół nr 2 z postępowania.


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
02-03-2023 21:22:49nowy artykuł do wykorzystania (4)Czek.it
05-05-2023 08:57:37Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Katarzyna Jagiełło
12-05-2023 14:48:13Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Katarzyna Jagiełło
17-05-2023 13:09:47Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Katarzyna Jagiełło