Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zaprasza do składania ofert na zakup samochodu osobowego – Citroen Berlingo.

Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży zawarty został w załączniku nr 1 "Ogłoszenie - Citroen Berlingo"

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, w siedzibie Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, ul.  Stara 4, 00-231 Warszawa, sekretariat w czasie pracy Centrum tj. poniedziałek - piątek w godzinach 8.00-16.00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Termin składania ofert upływa 13.06.2023 r. 

Termin otwarcia ofert w dniu: 14.06.2023 r. godz. 10.00

Miejsce otwarcia ofert: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa 

 

Sprzdający informuje, że nie pobiera wadium.

 

Pobierz dokumenty postępowania:


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
30-05-2023 15:28:57Ogłoszenie sprzedaży samochodu - Citroen...Mariusz Marczak
31-05-2023 14:39:46Ogłoszenie sprzedaży samochodu - Citroen...Mariusz Marczak
07-06-2023 14:58:25Ogłoszenie sprzedaży samochodu - Citroen...Mariusz Marczak
14-06-2023 12:57:00Ogłoszenie sprzedaży samochodu - Citroen...Mariusz Marczak