Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zaprasza do składania ofert cenowych na dostarczenie oleju opałowego w ilości 4000 litrów do kotłowni znajdującej się w budynku Ośrodka Górskiego “KORDON” w Sopotni Wielkiej.

Termin składania ofert upływa 20.10.2023r. o godzinie 14:00.

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa lub skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa": sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

20.10.2023r. Protokół nr 1


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
17-10-2023 10:39:33rrrrrKatarzyna Jagiełło
17-10-2023 10:44:55Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Katarzyna Jagiełło
20-10-2023 14:34:33Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Katarzyna Jagiełło