Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zaprasza do składania ofert cenowych usługę codziennego przygotowywania posiłków dla dzieci w wieku 6-18 lat wraz  z wykonywaniem czynności sprzątania w pomieszczeniach Ogniska „Praga”, na potrzeby działalności Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" z siedzibą w Warszawie przy ul. Starej 4

Termin składania ofert upływa  24 sierpnia 2020 r. 

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa,  lub skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa": sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert.

Pobierz dokumenty postępowania:


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
20-08-2020 08:49:31Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Katarzyna Boszko
20-08-2020 08:54:22Zaproszenie do złożenia oferty na usługę...Katarzyna Boszko