08.09.2020 r.

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" publikuje informację o wyniku postępowania.

Dziękujemy za udział.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem "Informacja o wyniku"

 

02.09.2020 r. 

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zaprasza do składania ofert cenowych w postepowaniu, którego przedmiotem jest "Dostawa urządzeń do uruchomienia Internetu na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Starej 4 w Warszawie".

Termin składania ofert upływa 7 września 2020 r.

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa lub skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa": sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert.

Pobierz dokumenty postępowania:


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
02-09-2020 13:38:20Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...zamowienia@rodzinnawarszawa.pl
08-09-2020 11:37:14Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...zamowienia@rodzinnawarszawa.pl