23.09.2020 r.

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zaprasza do przedłożenia oferty cenowej (szacunkowej kalkulacji kosztów) na usługę wykonania impregnacji drewna w budynku przy ul. Starej 4 z podziałem na części.

Przedstawiona oferta cenowa (szacunkowa kalkulacja kosztów) będzie podstawą do oszacowania wartości zamówienia.

Termin składania ofert upływa 27 września 2020 r.

Miejsce składania ofert szacunkowych: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa lub skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa": sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

 


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
23-09-2020 14:12:18Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (...Anna Dudek
23-09-2020 14:13:16Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (...Anna Dudek
23-09-2020 14:14:17Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (...Anna Dudek
23-09-2020 14:14:47Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (...Anna Dudek