25.11.2020 r. Informacja o wyborze Wykonawcy 

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" publikuje Informację o wyniku postępowania. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

18.11.2020 r. Wyjaśnienia nr 1 do Zaproszenia do składania ofert. 

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" publikuje pytania i wyjaśnienia do Zaproszenia  z dnia 18.11.2020 r.

Zamawiający publikuje następujące dokumenty:

- pismo Zamawiającego "Wyjaśnienia nr 1 do Zaproszenia do składania ofert"

 

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę środków do konserwacji ekspresów do kawy Jura na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Starej 4

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 2 do Zaproszenia - "Wykaz cenowy 17.11.2020 r. "

Termin składania ofert upływa 23 listopada 2020 r.,

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa lub skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa": sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert.

Pobierz dokumenty postępowania:


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
17-11-2020 14:28:27Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
17-11-2020 14:30:46Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
17-11-2020 14:33:51Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
18-11-2020 10:17:45Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
25-11-2020 12:18:54Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek