23.12.2020 r. INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Zamawiający publikuje informację o wyborze Wykonawcy. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

Dziękujemy za udział i zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach.

 

22.12.2020 r. Wyjaśnienie nr 2 do Zaproszenia do składania ofert. 

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" publikuje pytania i wyjaśnienia do Zaproszenia  z dnia 22.12.2020 r.

Zamawiający publikuje następujące dokumenty:

- pismo Zamawiającego "Wyjaśnienia nr 2 do Zaproszenia do składania ofert"

 

18.12.2020 r. Wyjaśnienie nr 1 do Zaproszenia do składania ofert. 

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" publikuje pytania i wyjaśnienia do Zaproszenia  z dnia 18.12.2020 r.

Zamawiający publikuje następujące dokumenty:

- pismo Zamawiającego "Wyjaśnienia nr 1 do Zaproszenia do składania ofert"

 

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Starej 4 z podziałem na części:

Część 1 Sprzęt komputerowy,

Część 2 Antywirus,

Część 3 Licencja Microsoft Office

Część 4 Akcesoria do komputerów

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załącznikach nr 2, 3, 4 i 5 do Zaproszenia - "Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja  - część 1", "Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja - część 2", "Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja  - część 3" oraz "Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja - część 4" 

Termin składania ofert upływa 23 grudnia 2020 r. do godziny 10:00,

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa lub skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa": sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert.

Pobierz dokumenty postępowania:


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
17-12-2020 16:29:32Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
17-12-2020 16:33:00Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
17-12-2020 16:39:17Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
18-12-2020 12:37:39Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
22-12-2020 11:37:47Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
23-12-2020 16:17:00Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek