16.11.2021 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania (CWR 263.2.2021)

15.11.2021 r. 

Informacja o unieważnieniu (CWR 263.2.2021)

15.11.2021 r. 

Informacja o kwocie na realizację zamówienia (CWR 263.2.2021)

29.10.2021 r.

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm.) dotyczy realizacji robót budowlanych pn. "WYMIANA NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK WRAZ Z PODBUDOWĄ NA TERENIE OGNISKA "STARÓWKA" PRZY UL. STAREJ 4 W WARSZAWIE.". Oznaczenie sprawy: CWR 263.2.2021

Termin składania ofert do dnia 15.11.2021 r. do godz. 12.00

miniPortal link do postępowania:https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6cae4eb5-b1a5-47a8-acd3-ca1fccc88dac

W dniu 29.10.2021r. zamieszczono Ogłoszenie o zamówieniu na platformie e-Zamówienia:https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08d99ace-bccc-2d17-3c39-150001338629

oraz przekazano Ogłoszenie o zamówieniu do zamieszczenia na stronie internetowej Biura Zamówień Publicznych Urzędu m.st. Warszawy.

Pliki do pobrania:


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
29-10-2021 12:54:44WYMIANA NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK WRAZ Z PODBU...Mariusz Marczak
29-10-2021 14:31:41WYMIANA NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK WRAZ Z PODBU...Mariusz Marczak
15-11-2021 14:07:21WYMIANA NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK WRAZ Z PODBU...Mariusz Marczak
15-11-2021 16:13:57WYMIANA NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK WRAZ Z PODBU...Mariusz Marczak
16-11-2021 16:36:31WYMIANA NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK WRAZ Z PODBU...Mariusz Marczak