20.01.2022 

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" publikuje ogłoszenie o wyniku postępowania CWR 263.4.2021

20.01.2022 

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" publikuje informację o unieważnieniu prowadzonego postępowania CWR 263.4.2021

11.01.2022 r.

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" publikuje informację z otwarcia ofert do postępowania CWR 263.4.2021

11.01.2022 r.

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" publikuje informację o kwocie na realizację zamówienia (CWR 263.4.2021)

05.01.2022 r.

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" publikuje pytania i odpowiedzi do postępowania CWR 263.4.2021

21.12.2021 r.

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm.) dotyczy realizacji robót budowlanych pn. ADAPTACJA LOKALU PRZY UL. TARGOWEJ 66 W WARSZAWIE NA POTRZEBY UTWORZENIA WARSZTATU KULINARNEGO "COOKLAB”. Oznaczenie sprawy: CWR 263.4.2021

 

W dniu 21.12.2021r. zamieszczono Ogłoszenie o zamówieniu w BZP na platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08d9c48d-b9d1-c2a0-1af9-4700018ec491
 oraz przekazano Ogłoszenie o zamówieniu do zamieszczenia na stronie internetowej Biura Zamówień Publicznych Urzędu m.st. Warszawy.

Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
21-12-2021 12:29:47ADAPTACJA LOKALU PRZY UL. TARGOWEJ 66 W...Mariusz Marczak
21-12-2021 12:34:28ADAPTACJA LOKALU PRZY UL. TARGOWEJ 66 W...Mariusz Marczak
21-12-2021 16:55:13ADAPTACJA LOKALU PRZY UL. TARGOWEJ 66 W...Mariusz Marczak
05-01-2022 16:28:47ADAPTACJA LOKALU PRZY UL. TARGOWEJ 66 W...Mariusz Marczak
11-01-2022 13:28:18ADAPTACJA LOKALU PRZY UL. TARGOWEJ 66 W...Mariusz Marczak
11-01-2022 16:16:01ADAPTACJA LOKALU PRZY UL. TARGOWEJ 66 W...Mariusz Marczak
20-01-2022 13:46:16ADAPTACJA LOKALU PRZY UL. TARGOWEJ 66 W...Mariusz Marczak
20-01-2022 17:04:39ADAPTACJA LOKALU PRZY UL. TARGOWEJ 66 W...Mariusz Marczak