UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
 
 W dniu 27 marca 2019 r. Zamawiający publikuje Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. "Usługa zakwaterowania oraz wyżywienia uczestników i kadry, wypoczynku letniego organizowanego przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" w roku 2019."
 
Prosimy o zapoznanie się z załączonym dokumentem.
 

WYJAŚNIENIA NR 2 DO SIWZ

25.03.2019 r.

Zamawiający publikuje treść otrzymanych pytań wraz z wyjaśnieniami.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami.

Termin składania ofert nie ulega zmianie - 27.03.2019r.

 

WYJAŚNIENIA NR 1 DO SIWZ

22.03.2019 r.

Zamawiający publikuje treść otrzymanych pytań wraz z wyjaśnieniami.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami.

Termin składania ofert nie ulega zmianie - 27.03.2019r.

 

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" informuje o ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: usługę pn. "Usługa zakwaterowania oraz wyżywienia uczestników i kadry wypoczynku letniego organizowanego przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" w roku 2019"

    

 - ogł. w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 526980-N-2019 z dn. 19.03.2019 r. Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 30 000 EURO, a jest mniejsza niż równowartość kwoty 221 000 EURO.

Termin składania ofert upływa w dniu 27.03.2019 r. o godz. 14:00.

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Jezuicka 1/3, 00-281 Warszawa.

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 27.03.2019 r. o godz. 14:30

Pobierz dokumenty niezbędne do realizacji przetargu:


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
19-03-2019 15:27:55Ogłoszenie w trybie przetargu nieogranic...Katarzyna Boszko
22-03-2019 13:53:15Ogłoszenie w trybie przetargu nieogranic...Anna Dudek
22-03-2019 13:54:32Ogłoszenie w trybie przetargu nieogranic...Anna Dudek
25-03-2019 12:41:35Ogłoszenie w trybie przetargu nieogranic...Anna Dudek
27-03-2019 16:47:43Ogłoszenie w trybie przetargu nieogranic...Anna Dudek
27-03-2019 16:48:43Ogłoszenie w trybie przetargu nieogranic...Anna Dudek
27-03-2019 16:49:06Ogłoszenie w trybie przetargu nieogranic...Anna Dudek