10.07.2019 r., ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPWANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI 5 i 10

10 lipca 2019 r. Zamawiający publikuje informację o unieważnieniu postępowania w zakresie Części 5 i 10.

Prosimy o zapoznanie się z ww. dokumentem.

Dziękujemy za udział w postępowaniu!

 

26.06.2019 r., ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI 2

26 czerwca 2019 r. Zamawiający publikuje informację o unieważnieniu postępowania w zakresie Części 2.

Prosimy o zapoznanie się z ww. dokumentem.

25.06.2019 r., ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI 9

25 czerwca 2019 r. Zamawiający publikuje informację o unieważnieniu postępowania w zakresie Części 9.

Prosimy o zapoznanie się z ww. dokumentem.

 

19.06.2019 r., ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI 1, 3, 4, 6, 7, 8

19 czerwca 2019 r. Zamawiający publikuje informację o unieważnieniu postępowania w zakresie Cześci 1, 3, 4, 6, 7, 8.

Prosimy o zapoznanie się z ww. dokumentem.

 

18.06.2019 r., INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

18 czerwca 2019 r. Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert.

Prosimy o zapoznanie się z ww. dokumentem.

 

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Roboty budowlane wraz z dostawą i montażem wyposażenia pomieszczeń Ogniska „Starówka” z podziałem na części:

(Część 1) Wykonanie robót wykończeniowych

(Część 2) Wykonanie, dostawa i montaż mebli projektowanych

(Część 3) Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia wewnętrznej sali zabaw

(Część 4) Dostawa i montaż mebli biurowych

(Część 5) Dostawa i montaż mebli wypoczynkowych (siedziska)

(Część 6) Dostawa i montaż stołów i stolików

(Część 7) Dostawa i montaż sprzętu RTV i komputerowego PC

(Część 8) Dostawa i montaż sprzętu AGD

(Część 9) Dostawa i montaż sprzętu do wytwarzania ceramiki

(Część 10) Dostawa i montaż innego wyposażenia

 

 - ogł. w Biuletynie Zamówień Publicznych nr nr 555214-N-2019 z dnia 31.05.2019 r.

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 30 000 EURO, a jest mniejsza niż równowartość kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Termin składania ofert upływa w dniu 18 czerwca 2019 r. o godzinie 12:00

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Jezuicka 1/3, 00-281 Warszawa.

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 18 czerwca 2019 r. o godzinie 12:30

Pobierz dokumenty niezbędne do realizacji przetargu:


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
31-05-2019 15:17:03Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w...zamowienia@rodzinnawarszawa.pl
31-05-2019 15:35:22Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w...Anna Dudek
18-06-2019 14:48:29Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w...zamowienia@rodzinnawarszawa.pl
19-06-2019 14:59:57Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w...zamowienia@rodzinnawarszawa.pl
25-06-2019 15:55:11Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w...zamowienia@rodzinnawarszawa.pl
26-06-2019 13:19:45Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w...zamowienia@rodzinnawarszawa.pl
10-07-2019 15:52:20Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w...zamowienia@rodzinnawarszawa.pl
10-07-2019 15:55:49Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w...zamowienia@rodzinnawarszawa.pl