13.01.2021 r. Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania

Zamawiający publikuje informację o unieważnieniu postępowania.

Dziękujemy za udział i zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach.

 

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zaprasza do składania ofert cenowych na usługę pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”

Termin składania ofert upływa 11 stycznia 2021 r., godz. 12:00

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa,  lub skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa": sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert.

Pobierz dokumenty postępowania:


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
05-01-2021 16:33:35Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
13-01-2021 15:24:10Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek