19.03.2021 r. Informacja o unieważnieniu postępowania 

Zamawiający publikuje informację o unieważnieniu postępownaia. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

Dziękujemy za udział i zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach.

 

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zaprasza do składania ofert cenowych na usługę codziennego przygotowywania posiłków dla dzieci w wieku 6-18 lat wraz  z wykonywaniem czynności sprzątania w pomieszczeniach Ogniska „Praga”, na potrzeby działalności Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" z siedzibą w Warszawie przy ul. Starej 4

Termin składania ofert upływa 15 marca 2021 r. 

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa,  lub skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa": sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert.

Pobierz dokumenty postępowania:


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
08-03-2021 15:32:41Zaproszenie do złożenia oferty na usługę...Anna Dudek
08-03-2021 15:34:44Zaproszenie do złożenia oferty na usługę...Anna Dudek
08-03-2021 15:35:05Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
19-03-2021 10:55:28Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek