23.04.2021 r. Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy i unieważnieniu postępowania 

Zamawiający publikuje informację o wyborze Wykonawcy w zakresie części 1 oraz unieważnienie postępowania w zakresie części 2, 3 oraz 4. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

 Dziękujemy za udział i zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach.

 

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Starej 4 z podziałem na części:

Część 1 Dostawa sprzętu sieciowego i komputerowego;

Część 2 Dostawa przewodów i osłonek;

Część 3 Dostawa zasilaczy komputerowych;

Część 4 Dostawa gniazd natynkowych. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załącznikach nr 2, 3, 4 i 5 do Zaproszenia - "Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja  - część 1", "Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja - część 2", "Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja  - część 3" oraz "Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja - część 4" 

Termin składania ofert upływa 22 kwietnia 2021 r. do godziny 12:00,

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa lub skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa": sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert.

Pobierz dokumenty postępowania:


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
15-04-2021 14:18:24Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
23-04-2021 15:32:04Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
23-04-2021 15:32:20Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
23-04-2021 15:32:46Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek