06.10.2020 r. INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Zamawiający publikuje informację o wyborze Wykonawcy. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

Dziękujemy za udział i zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach.

 

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę środków czystości na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" w Warszawie w roku 2021

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ilość, parametry i inne wymogi) zawarty został w załącznikach nr 3 do Zaproszenia - "Wykaz ilościowo - asortymentowy - 20.04.2021 r."

Termin składania ofert upływa 27 kwietnia 2021 r. do godziny 12:00,

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa lub skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa": sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert.

Pobierz dokumenty postępowania:


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
20-04-2021 11:50:12Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
20-04-2021 11:51:52Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
23-04-2021 15:25:28Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
23-04-2021 15:28:08Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
30-04-2021 13:14:22Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek