11.05.2021 r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.
Zamawiający publikuje informację o unieważnieniu postępowania.
Dziękujemy za udział i zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach.

 

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zaprasza do składania ofert cenowych na usługę przeprowadzenia 12 - godzinowego szkolenia dla 6 grup uczestników (grupy max 20 osób) pod nazwą "Metoda dialogu motywującego - praca z nastolatkiem sprawiającym trudności wychowawcze"

Termin składania ofert upływa 6 maja 2021 r., godz 10:00

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa lub skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa": sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert.

Pobierz dokumenty postępowania:


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
29-04-2021 15:25:42Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
29-04-2021 15:27:00Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
29-04-2021 15:27:50Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
29-04-2021 15:29:17Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
29-04-2021 15:29:58Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
29-04-2021 15:31:09Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
11-05-2021 15:31:53Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Katarzyna Boszko