12.05.2021 r. INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Zamawiający publikuje informację o wyborze Wykonawcy. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.
Dziękujemy za udział i zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach.

 

05.05.2021 r. Wyjaśnienia nr 2 do Zaproszenia do składania ofert. 

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" publikuje pytania i wyjaśnienia do Zaproszenia  z dnia 05.05.2021 r.

 Zamawiający publikuje następujące dokumenty:

- pismo Zamawiającego "Wyjaśnienia nr 2 do Zaproszenia do składania ofert."

 

04.05.2021 r. Wyjaśnienia nr 1 do Zaproszenia do składania ofert. 

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" publikuje pytania i wyjaśnienia do Zaproszenia  z dnia 04.05.2021 r.

 Zamawiający publikuje następujące dokumenty:

- pismo Zamawiającego "Wyjaśnienia nr 1 do Zaproszenia do składania ofert."

 

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zaprasza do składania ofert cenowych na usługę przeprowadzenia 12 - godzinowego szkolenia dla 6 grup uczestników (grupy max 20 osób) pod nazwą "Mowa ciała, emisja głosu, jak mówić, jak słuchać"

Termin składania ofert upływa 6 maja 2021 r., godz 10:00

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa lub skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa": sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert.

 

 

 

Pobierz dokumenty postępowania:


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
29-04-2021 15:41:19Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
04-05-2021 17:07:58Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Katarzyna Boszko
05-05-2021 08:27:50Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
05-05-2021 15:07:27Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
12-05-2021 15:45:13Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Katarzyna Boszko