12.05.2021 r. INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Zamawiający publikuje informację o wyborze Wykonawcy. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.
Dziękujemy za udział i zapraszamy do składania ofert w kolejnych postępowaniach.  

 

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zaprasza do składania ofert cenowych na usługę przeprowadzenia 12 - godzinowego szkolenia dla 6 grup uczestników (grupy max 20 osób) pod nazwą "Techniki relaksacji i koncentracji"

Termin składania ofert upływa 6 maja 2021 r., godz 10:00

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa lub skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa": sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert.

Pobierz dokumenty postępowania:


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
29-04-2021 15:50:48Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
14-05-2021 15:36:02Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Katarzyna Boszko