16.06.2021 SPROSTOWANIE INFORMACJI O WYBORZE WYKONAWCY

Wykonawca „PAT CARS”  Irmina Piotrowska odmówił zawarcia umowy.

W związku z powyższym Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” podjęło decyzję o wyborze  kolejnego Wykonawcy: Regularny Przewóz Osób Ryszard Grzywacz, który zaproponował najniższą cenę i złożył ofertę w terminie.

 

7.06.2021 INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Zamawiający publikuje informację o wyborze Wykonawcy w zakresie części I oraz części II. 
Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.
Dziękujemy za udział i zapraszamy do składania ofert w kolejnych postępowaniach.  

 

Szanowni Państwo,

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na usługę transferu grup dzieci i młodzieży wraz z opiekunami w okresie wakacji letnich w roku 2021, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
Część I
Usługa transferu grup dzieci i młodzieży wraz z opiekunami  z Ogniska Bielany, Grochów, Muranów, Starówka, Ursynóww okresie letnim w roku 2021 z Warszawy do Sopotni Wielkiej i z powrotem.
 
Część II
Usługa transferu grup dzieci i młodzieży wraz z opiekunami z Ogniska Gocław, Marymont, Mokotów, Okęcie, Praga w okresie letnim w roku 2021 z Warszawy do Ośrodków Wypoczynkowych znajdujących się w: Mikoszewie, Sianożętach, Jarosławcu i z powrotem. 
 
Termin składania ofert upływa 1.06.2021 r o godzinie 12:00. 
Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa lub skanem na adres poczty elektronicznej: szkolenia@rodzinnawarszawa.pl.
Oferty powinny zostać sporządzone w języku polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.
 
Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert.
Pobierz dokumenty postępowania:

Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
26-05-2021 15:50:43Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Katarzyna Boszko
07-06-2021 15:28:25Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Katarzyna Boszko
16-06-2021 09:14:35Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Katarzyna Boszko