Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę siedmiu rocznych licencji edukacyjnych Adobe Creative Cloud dla zespołów na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”.

Termin składania ofert upływa 11 sierpnia 2021 r.

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa lub skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa": sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert.


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
03-08-2021 12:55:53Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Katarzyna Boszko