Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zaprasza do składania ofert cenowych na usługę Superwizje zespołowe w Warszawie w 2021 roku.

Termin składania ofert upływa 22 września 2021 r.

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa lub skanem na e-mail Działu Doskonalenia i Szkoleń "Rodzinna Warszawa": d.debecka@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert.


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
20-09-2021 15:46:44Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Katarzyna Boszko