Zamawiający publikuje informację o wyborze Wykonawcy. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

Dziękujemy za udział i zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach.

 

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zaprasza do składania ofert cenowych na dostarczenie oleju opałowego w ilości 7000 litrów do kotłowni znajdującej się w budynku Ośrodka Górskiego “KORDON” w Sopotni Wielkiej.

Termin składania ofert upływa 3 grudnia 2021 r. do godziny 14:00.

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa lub skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa": sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert.


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
30-11-2021 16:30:31Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Mariusz Marczak
03-12-2021 15:51:16Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Mariusz Marczak