Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zaprasza do składania ofert cenowych na dostarczenie oleju opałowego w ilości 6000 litrów do kotłowni znajdującej się w budynku Ośrodka Górskiego “KORDON” w Sopotni Wielkiej.

Termin składania ofert upływa 28.07.2022 r. o godzinie 14:00.

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa lub skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa": sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert.


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
26-07-2022 13:58:44Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Mariusz Marczak
26-07-2022 14:04:49Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Mariusz Marczak
26-07-2022 15:48:59Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Mariusz Marczak