Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę 9 szt. urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 3 "Opis przedmiotu zamówienia".

Termin składania ofert upływa 06.09.2023 r. o godzinie 12:00.

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa lub skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa": sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert.

28.08.2023 - załączono zaktualizowany Opis Przedmiotu Zamóweinia (ZPI.263.8.2023)

07.09.2023 - Protokół

08.09.2023 - Protokół nr 2

Pobierz dokumenty postępowania:


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
22-08-2023 12:20:06Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Mariusz Marczak
28-08-2023 14:08:38Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Mariusz Marczak
07-09-2023 12:00:48Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Katarzyna Jagiełło
08-09-2023 12:23:59Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Katarzyna Jagiełło