Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zaprasza do składania ofert cenowych na serwis i rozwój  Bazy Monitorującej 1 i 2, Aplikacji Pomostowej oraz serwis i rozwój stron internetowych www.rodzinnawarszawa.pl, www.spot.waw.pl

Termin składania ofert upływa 04.04.2024 r. o godzinie 16:00.

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa lub na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa": sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

 

Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa odstępuje od udzielenia zamówienia na na serwis i rozwój  Bazy Monitorującej 1 i 2, Aplikacji Pomostowej oraz serwis i rozwój stron internetowych www.rodzinnawarszawa.plwww.spot.waw.pl o którym mowa w zaproszeniu do złożenia ofert z dnia 28.03.2024.

Dziękujemy za złożenie ofert.  


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
28-03-2024 10:24:01Zaproszenie do złożenia oferty na serwis...Marzena Murawska
10-04-2024 10:01:56Zaproszenie do złożenia oferty na serwis...Marzena Murawska