Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zaprasza do składania ofert cenowych na transfery autokarowe dzieci i młodzieży wraz z opiekunami z Warszawy do ośrodków wypoczynkowych i z powrotem oraz transferów na wycieczki jednodniowe w okresie wakacji letnich w 2024 r.

Termin składania ofert upływa 04.06.2024 r. o godzinie 14:00.

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa lub skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa": sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Pobierz dokumenty postępowania:

27.05.2024 - Zaproszenie (ZPI.263.13.2024)

05.06.2024 - Protokół nr 1


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
24-05-2024 08:18:39Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Marzena Murawska
27-05-2024 09:18:39Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Katarzyna Jagiełło
05-06-2024 14:46:42Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Katarzyna Jagiełło