Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”,  na podstawie art. 4 ust 8 ustawy PZP, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

1.    Przedmiot zamówienia: 

Wykonanie projektu aranżacji wnętrz pomieszczenia kuchennego w Ognisku Grochów

Projekt aranżacji wnętrz obejmuje przeprojektowanie pomieszczeń pełniących obecnie funkcję łazienek, pomieszczenia socjalnego na kuchnię, oraz zaaranżowanie dotychczasowej jadalni i wydawalni posiłków (na rzucie sala 12 wraz z małym pomieszczeniem) (w sumie ok. 52,0 m2, wysokość pomieszczeń - ok. 2,70 m), z zastrzeżeniem, że zaprojektowana kuchnia ma być otwarta na jadalnię, z możliwie najmniejszą ingerencją w istniejące instalacje, z zachowaniem stylu podobnym do pomieszczeń, których zdjęcia załączono do niniejszego zapytania (załącznik nr 3 a i b).

Przeprojektowywane pomieszczenia znajdują się na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Rębkowskiej 1 w Warszawie (załącznik nr 2 – rzut pomieszczeń). Budynek użytkowany od 1954 r.

Zmiany dotyczyłyby:

- wyburzenia ścianek działowych,

- przeprojektowanie instalacji elektrycznych, wodno - kanalizacyjnych, wentylacyjnych - tylko 
w zakresie koniecznym do zapewnienia nowej funkcji pomieszczeń,

- usytuowania otworów drzwiowych,

- wymiany okładzin ściennych i podłogowych, kolorystyki ścian,

-  wyposażenia w meble i urządzenia kuchenne.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie projektu(rysunków) bez wykonywania modelu 3D oraz bez nadzorów autorskich.

2.    Zamawiający: Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, 00-231  Warszawa, 
ul. Stara 4

3.    Termin realizacji zamówienia: do 30.11.2018 r.

4.    Warunki płatności: wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT

5.    Sposób przygotowania oferty cenowej: ofertę prosimy sporządzić w języku polskim i przesłać na adres mailowy: sekretariat@rodzinnawarszawa.pl  na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.

6.    Miejsce i termin złożenia oferty cenowej: ofertę prosimy złożyć do dnia 16.11.2018 r., godz. 12:00 na adres mailowy: sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

7.  Kryteria wyboru: cena

8.  Załączniki:

1)      Formularz ofertowy.

2)      Rzut pomieszczeń do przeprojektowania.

3)      Zdjęcia pomieszczeń.

 

Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
09-11-2018 14:45:42Maja testa.koczowska@rodzinnawarszawa.pl
09-11-2018 14:49:14Zaproszenie do złożenia oferty cenowej -...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl
09-11-2018 14:53:00Zaproszenie do złożenia oferty cenowej -...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl
19-03-2019 16:33:36Zaproszenie do złożenia oferty cenowej -...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl