Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”,  na podstawie art. 4 ust 8 ustawy PZP, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Wykonanie projektu aranżacji wnętrz i wyposażenia w meble i sprzęt AGD pomieszczeń Ogniska "Starówka" - Warszawa, ul. Stara 4.

Zamawiający: Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, 00-231  Warszawa, 
ul. Stara 4

 Termin realizacji zamówienia: do 27.12.2018 r.

Sposób przygotowania oferty cenowej: ofertę prosimy sporządzić w języku polskim i przesłać na adres mailowy: sekretariat@rodzinnawarszawa.pl  na formularzu ofertowym.

Miejsce i termin złożenia oferty cenowej: ofertę prosimy złożyć do dnia 04.12.2018 r., godz. 14:00 na adres mailowy: sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Kryteria wyboru: cena

ZGODNIE Z ZAPROSZENIEM DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ - ZAŁĄCZNIK.


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
29-11-2018 16:43:30Zaproszenie do złożenia oferty cenowej -...Katarzyna Boszko
19-03-2019 16:31:02Zaproszenie do złożenia oferty cenowej -...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl