logo unijne.jpg

26.07.2019 r. INFORMACJA O WYBORZE

Zamawiający publikuje informację o wyborze Wykonawcy. 

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

Dziękujemy za udział i zapraszamy do udziały w kolejnych postępowaniach.

23.07.2019r.

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Usługa zorganizowania 2 transferów dla uczestników obozu socjoterapeutycznego wraz z kadrą: 1) z Ośrodka „Kordon”, Sopotnia Wielka 23, 34-340 Jeleśnia do Góry Żar w Beskidzie Małym i z powrotem oraz  2)  z Ośrodka „Kordon”, Sopotnia Wielka 23, 34-340 Jeleśnia do Parku Mitologii w Zatorze i z powrotem, organizowanego w ramach projektu pn. "Lepszy Start na Ursynowie", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach IX Osi Priorytetowej "Wspieranie wyłączenia społecznego i walka z ubóstwem", Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Termin składania ofert upływa 26 lipca 2019 r., godz. 12:00

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Jezuicka 1/3, 00-281 Warszawa, IV piętro lub skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa": sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert.

Pobierz dokumenty postępowania:


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
23-07-2019 13:37:06Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w...Anna Dudek
23-07-2019 13:42:14Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w...Anna Dudek
23-07-2019 13:43:06Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w...Anna Dudek
26-07-2019 14:20:41Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w...Anna Dudek