18.09.2019 r. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU

Zamawiający publikuje informację o unieważnieniu postępowania.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

Dziękujemy za udział i zapraszamy do udziały w kolejnych postępowaniach.

 

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zaprasza do składania ofert w postępowaniu na pełnienie nadzoru inwestorskiego  na budowę zbiornika wody w Sopotni Wielkiej.

Termin składania ofert upływa 10 września 2019 r., godz. 15:00.

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Jezuicka 1/3, 00-281 Warszawa, IV piętro lub skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa": sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert.

Pobierz dokumenty postępowania:


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
06-09-2019 13:02:37Zaproszenie do złożenie oferty na pełnie...Anna Dudek
06-09-2019 13:06:10Zaproszenie do złożenie oferty na pełnie...Anna Dudek
06-09-2019 13:14:28Zaproszenie do złożenie oferty na pełnie...Anna Dudek
06-09-2019 13:15:12Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
06-09-2019 13:16:08Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
06-09-2019 13:17:04Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
06-09-2019 13:22:20Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
06-09-2019 13:23:36Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
18-09-2019 15:05:34Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
18-09-2019 15:06:35Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek