02.10.2019 r. INFORMACJA O WYBORZE

Zamawiający publikuje informację o wyborze Wykonawcy. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

Dziękujemy za udział i zapraszamy do udziały w kolejnych postępowaniach.

 

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługę wykonania ekspertyzy dot. wad i usterek występujących w przedmiocie umowy dot. wykonania zagospodarowania terenu wraz z przebudową garaży, położonego na działce ewidencyjnej nr 20/2 w obrębie 5-02-06, przy ul. Starej 4 w Warszawie.

Przedmiot umowy obejmuje:
- ustalenie czy w przedmiocie umowy występują wady i usterki, ich opisanie oraz określenie przyczyn powstania,
- określenie czy stwierdzone wady i usterki objęte są gwarancją wynikającą z umowy lub rękojmią,
ocenę możliwości, zakresu i szacunkowego kosztu naprawy stwierdzonych wad i usterek oraz przypadków, w których konieczna jest wymiana urządzeń na nowe.

 Zdjęcia urządzeń można pobrać pod linkiem:

https://drive.google.com/drive/folders/1p0xSijrFIt6bBlHBVw7DOhMHmfy9U8T_?usp=sharing

Termin składania ofert upływa 2 października 2019 r., godz. 12:00.

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Jezuicka 1/3, 00-281 Warszawa, IV piętro lub skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa": sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert.


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
26-09-2019 15:52:30Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
26-09-2019 15:59:43Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
26-09-2019 16:19:31Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
26-09-2019 16:20:32Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
26-09-2019 16:20:50Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
26-09-2019 16:22:54Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
27-09-2019 10:18:41Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...zamowienia@rodzinnawarszawa.pl
02-10-2019 14:19:40Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
02-10-2019 14:20:34Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek