14.10.2019 r. INFORMACJA O WYBORZE

Zamawiający publikuje informację o wyborze Wykonawcy. 

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

Dziękujemy za udział i zapraszamy do udziały w kolejnych postępowaniach.

 

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę tokarki do drewna wraz z osprzętem.

Termin składania ofert upływa 14 października 2019 r., godz. 14:00.

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Jezuicka 1/3, 00-281 Warszawa, IV piętro lub skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa": sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert.

Pobierz dokumenty postępowania:


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
07-10-2019 14:52:19Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
14-10-2019 15:18:35Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek