Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zaprasza do składania ofert cenowych na usługę pn.: "Transfer grupy 35- osobowej w dniach 7-9 listopada 2019 r., z Warszawy do Sopotni Wielkiej przez Katowice oraz z Sopotni Wielkiej do Warszawy przez Kraków". Szczegółowy opis zamówienia w załączniku pn. "Zaproszenie 8.10.2019"

Termin składania ofert upływa 14 października 2019 r., godz. 12:00

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Jezuicka 1/3, 00-281 Warszawa, IV piętro lub skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa": sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert.

Pobierz dokumenty postępowania:


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
08-10-2019 15:56:33Zaproszenie do złożenia oferty cenowej...Anna Dudek