Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze oferty - 25_10_2019 r.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

Wyjaśnienia do Zaproszenia do zlożenia oferty

Zmiana terminu składania ofert - Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 23 października 2019 r. do godz. 15:00

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę urządzeń sieciowych na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"

Termin składania ofert upływa 21 października 2019 r., godz. 15:00

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Jezuicka 1/3, 00-281 Warszawa, IV piętro lub skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa": sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert.

Pobierz dokumenty postępowania:


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
17-10-2019 11:46:51Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
22-10-2019 11:37:03Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
25-10-2019 12:48:14Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek