28.11.2019

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU

28 listopada 2019 r. Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zawiadamia o unieważnieniu postępowania. Prosimy o zapoznanie się z załączonym dokumentem.

Zapraszamy do udziały w kolejnych postępowaniach.

 

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę urządzeń sieciowych na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"

Termin składania ofert upływa 28 listopada 2019 r., godz. 15:00

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa,  lub skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa": sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert.

Załączamy link, pod którym znajduje się dokumentacja fotograficzna przedmiotowego budynku/lokalu:

https://drive.google.com/drive/folders/18DJCh3iP25aysp83eQuuXD5cmz-hoGBV

Pobierz dokumenty postępowania:


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
22-11-2019 13:28:05Zaproszenie do złożenia oferty na Wykona...zamowienia@rodzinnawarszawa.pl
22-11-2019 13:33:43Zaproszenie do złożenia oferty na Wykona...zamowienia@rodzinnawarszawa.pl
28-11-2019 12:17:29Zaproszenie do złożenia oferty na Wykona...zamowienia@rodzinnawarszawa.pl