Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę sprzętu AGD na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" z siedzibą w Warszawie.

CWR "RW" informuję" że w zaproszenie do składania ofert jest błąd. 
Jest: "Dostawa sprzętu RTV (...)", a powinno być: " Dostawa sprzętu AGD (...). 
 

Termin składania ofert upływa 28 listopada 2019 r., godz. 12:00

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa,  lub skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa": sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert.

Pobierz dokumenty postępowania:


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
22-11-2019 14:19:34Zaproszenie do złożenia oferty na dostaw...Anna Dudek
22-11-2019 14:24:19Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
25-11-2019 09:24:33Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
25-11-2019 09:24:55Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
25-11-2019 09:25:42Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek