Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze oferty 4_12_2019 r. Dziekujemy za udzial w postępowaniu.

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę 3 pakietów licencji dostępowych do serwera Windows Serwer 2019 na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"

Termin składania ofert upływa 2 grudnia 2019 r., godz. 12:00

Miejsce składania ofert: skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa": sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert

Pobierz dokumenty postępowania:

 


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
28-11-2019 14:15:19Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
28-11-2019 14:21:30Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
04-12-2019 11:44:57Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek