Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. część II i zawiadomienie dot. unieważnienia części I zamówienia

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę rządzeń i sprzętu komputerowego, akcesoriów i osprzętu sieciowego na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" z siedzibą w Warszawie przy ul. Starej 4

Zamówienie zostało podzielone na część I i część II

Termin składania ofert upływa 12 grudnia 2019 r., godz. 12:00

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa,  lub skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa": sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert.

Pobierz dokumenty postępowania:


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
09-12-2019 15:47:58Dostawa urządzeń i sprzętu komputerowego...Anna Dudek
09-12-2019 15:51:15Dostawa urządzeń i sprzętu komputerowego...Anna Dudek
09-12-2019 16:02:53Dostawa urządzeń i sprzętu komputerowego...Anna Dudek
09-12-2019 16:03:47Dostawa urządzeń i sprzętu komputerowego...Anna Dudek
13-12-2019 13:03:38Dostawa urządzeń i sprzętu komputerowego...Anna Dudek