Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zaprasza do składania ofert cenowych na catering wigilijny - 17 grudnia 2019r..

Termin składania ofert upływa 11 grudnia 2019 r. do godz. 9:00.

Miejsce składania ofert: skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa": sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert

Pobierz dokumenty postępowania:


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
10-12-2019 13:17:14Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Katarzyna Boszko