17.12.2019 r. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU

Zamawiający publikuje informację o wyborze Wykonawcy. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

Dziękujemy za udział i zapraszamy do udziały w kolejnych postępowaniach.

 

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę pomocy dydaktycznych na potrzeby komórek organizacyjnych Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" z siedzibą w Warszawie przy ul. Starej 4 z podziałem na części:

Część 1 – Dostawa książek na potrzeby komórek organizacyjnych CWR „RW”;

Część 2 – Dostawa gier planszowych, puzzli oraz klocków na potrzeby komórek organizacyjnych CWR „RW”;

Część 3 – Dostawa zabawek na potrzeby komórek organizacyjnych CWR „RW”;

Część 4 – Dostawa modeli czołgów, samolotów, helikopterów do sklejania na potrzeby komórek organizacyjnych CWR „RW”;

Część 5 – Dostawa innych pomocy dydaktycznych na potrzeby komórek organizacyjnych CWR „RW”;

Termin składania ofert upływa 17 grudnia 2019 r., godz. 12:00

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa,  lub skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa": sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert.

Pobierz dokumenty postępowania:


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
13-12-2019 16:00:06Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
17-12-2019 14:03:29Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
17-12-2019 14:04:05Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek