Data wydarzenia: 22-01-2020

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zaprasza do składania ofert cenowych. 

Termin składania ofert upływa 22 stycznia 2020 r. 

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa,  lub skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa": sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert.

Pobierz dokumenty postępowania:


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
17-01-2020 16:25:41Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Katarzyna Boszko
17-01-2020 16:26:52Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Katarzyna Boszko
17-01-2020 16:48:45Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Katarzyna Boszko