20.02.2020 r. INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Zamawiający publikuje informację o wyborze Wykonawcy. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

Dziękujemy za udział i zapraszamy do udziały w kolejnych postępowaniach.

 

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zaprasza do składania ofert cenowych na usługę codziennego przygotowywania posiłków dla dzieci w wieku 6-18 lat wraz z wykonywaniem  czynności sprzątania w pomieszczeniach Ogniska "Okęcie".

Termin składania ofert upływa 19 lutego 2020 r., do  końca dnia. 

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa, lub skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa": sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert.

Pobierz dokumenty postępowania:


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
17-02-2020 14:23:53Zaproszenie do składania ofert na usługę...Katarzyna Boszko
18-02-2020 16:48:09Zaproszenie do składania ofert na usługę...Katarzyna Boszko
20-02-2020 12:20:20Zaproszenie do składania ofert na usługę...Anna Dudek