26.05.2020 r. INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Zamawiający publikuje informację o wyborze Wykonawcy. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

Dziękujemy za udział i zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach.

 

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę sprzętu AGD na potrzeby Ogniska Okęcie oraz Ogniska Grochów należących do  Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” przy ul. Starej 4

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ilość, parametry i inne wymogi) zawarty został w załączniku nr 3 do Zaproszenia - "Wykaz ilościowo - asortymentowy" oraz w "Zaproszeniu 21.05.2020"

Termin składania ofert upływa 25.05.2020 r.,

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa lub skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa": sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert.

Pobierz dokumenty postępowania:


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
21-05-2020 15:35:46Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
21-05-2020 15:36:46Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
21-05-2020 15:38:34Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
26-05-2020 14:22:42Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek